Fælles genretræk:

En fortælling som et begivenhedsforløb med flydende tids- og stedsangivelser

Roller: stiliserede typer – fremgår meget tydligt hvilken bestemt egenskab de repræsenterer (den gode, onde...)

Kronologis opbygget, dvs. ingen tilbageblik og en enstrenget handling (en hovedhandling med én hovedperson i fokus hele tiden)

Genrekoder:

Der var engang…

Eventyr har en fantastisk karakter:

”Alt kan ske”

Eks. At menneskene kan snakke med dyr…BONUS INFORMATION:

Grundstrukturmodellen:

  • Et eventyr har nogle grundlæggende modsætninger
  • Har formålet at fortælle om modsætningerne i tilværelse


Ikke-navngivet.png